กิจกรรมบริษัท

   
20 ธันวาคม 2564
รางวัล Thailand Energy Awards 2020 & ASEAN Energy Awards 2020

คณะผู้บริหาร นำโดยคุณพนิดา เทพกาญจนา, คุณกิตติศักดิ์ วัธนเวคิน, คุณปริวัฒก์ กาญจนธนา และ ดร.ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ดังนี้

  1. ESC รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานสร้างสรรค์ Optimization ระบบจัดการหม้อเคี่ยวน้ำตาลทรายอัตโนมัติ
  2. ESC ร่วมกัน ES Bio รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) โครงการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าและความร้อนร่วมจากก๊าซชีวภาพ (เปลี่ยนน้ำเสียโรงงานเอทานอลเป็นพลังงาน สร้างผลกำไรและรักษาสิ่งแวดล้อม)
  3. ESC ร่วมกัน ES Energy รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) โรงไฟฟ้าความร้อนร่วมจากชานอ้อย เพิ่มมูลค่า by-product จากโรงน้ำตาล
  4. ESC ร่วมกัน ES Power รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) โครงการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล

โดยรางวัลที่ 3 และ 4 กระทรวงพลังงานได้ส่งเข้าประกวดในระดับอาเซียน และสามารถคว้ารางวัล ASEAN Energy Awards 2020 ระดับ Winner ได้เป็นผลสำเร็จทั้ง 2 สาขา ได้แก่ Cogeneration Category และ Biofuel Category

รางวัลนี้ จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน