ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย

บริษัทฯ ดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) น้ำตาลทรายสีรำ หรือน้ำตาลทรายดิบไฮโพล (Very High Polarized Raw Sugar) น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar)

น้ำตาลทรายดิบ

(Raw Sugar)

น้ำตาลทรายดิบ คือ น้ำตาลทรายที่ได้จากการนำน้ำอ้อยจากการหีบสกัด มาผ่าน การให้ความร้อน การทำใส การต้มให้เข้มข้น การเคี่ยวตกผลึก และการปั่น ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตขั้นต้น โดยผลึกน้ำตาลจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้ม มีสิ่งเจือปนสูง และมีความบริสุทธิ์ต่ำไม่เหมาะแก่การนำไปบริโภคโดยตรง โดยลูกค้าปลายทางคือโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาวในต่างประเทศ ที่นำไปผ่านกระบวนการทำให้มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพื่อการบริโภค

น้ำตาลทรายขาว

(White Sugar)

น้ำตาลทรายขาว คือ น้ำตาลทรายที่ถูกนำมาผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธ์เพื่อลด สิ่งเจอปนในผลึกและผิวของผลึกน้ำตาล โดยกระบวนการหลักของการผลิต น้ำตาลทรายขาวคือ การเคี่ยวเพื่อตกผลึก การปั่น และการอบแห้งเพื่อลดค่า ความชื้นก่อนบรรจุกระสอบเพื่อจำหน่าย ลักษณะผลึกน้ำตาลทรายขาว มีสีอ่อนกว่า น้ำตาลทรายดิบ โดยจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีขาว ซึ่งเหมาะกับการนำไปใช้ใน อุตสาหกรรมการผลิตน้ำอัดลม อาหารสำเร็จรูป และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

(Refined Sugar)

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ คือ น้ำตาลทรายที่ถูกนำมาผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ และกระบวนการต่างๆ เช่นเดียวกับน้ำตาลทรายขาว แต่ใช้น้ำเชื่อมบริสุทธิ์ขั้นต้น ในการเคี่ยวตกผลึก จึงทำให้ผลึกมีสีขาวใส เหมาะกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรม ที่ต้องการวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์เป็นพิเศษ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่มบำรุงกำลัง และผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน