ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เคมีและวัสดุปรับปรุงดิน

บริษัท เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (ESIA) ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เคมี และวัสดุปรับปรุงดิน

วัสดุปรับปรุงดิน คือผลผลิตของการหมักกากหม้อกรอง และน้ำ Vinasse ที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายและการผลิตก๊าซชีวภาพของ ESC และ ESB ตามลำดับ วัสดุปรับปรุงดินมีธาตุอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของพืชที่สูง จึงเหมาะแก่การนำมาผสมกับปุ๋ยเคมีเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี หรือสามารถขยายให้เกษตรกรเพื่อนำไปช่วยปรับปรุงดินได้ ธาตุอาหารในวัสดุปรับปรุงดินมีอยู่หลายชนิด ซึ่งรวมถึง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซี่ยม อินทรีย์วัตถุ ซึ่งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีช่วยลดจะสามรถช่วยลดปัญหาจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่ก่อให้ดินเป็นกรดซึ่งส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกในระยะยาว