รางวัล ASEAN ENERGY AWARDS 2020

สุดยอดรางวัลด้านพลังงานอาเซียนระดับสากล

19 พฤศจิกายน 2563

มอบรางวัล ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย

รางวัลชนะเลิศ

  1. โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมจากชานอ้อย เพิ่มมูลค่า by-product จากโรงงานน้ำตาล บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด
  2. โครงการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลจากโรงงานน้ำตาล บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จำกัด
 

รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2563 และรางวัลบริษัทน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

10 สิงหาคม 2563

นำโดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) และนายประกอบ คณูวัฒนา (กรรมการบริหารและ ผอ. โรงงานฯ) เข้าร่วมงานรับมอบรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2563 และรางวัลบริษัทน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ทั้งนี้โรงงานน้ำตาลของบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1

รางวัลนี้จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

 

การมอบเจลแอลกฮอล์

24 มีนาคม 2563

ตัวแทนคณะทำงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อเร่งส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้แก่ส่วนงานราชการ ชาวไร่อ้อย และประชาชน

 

ส่งมอบเจลให้กับสาธารณสุข

23 มีนาคม 2563

กลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับกรมสรรพสามิต (ท่านสุดใจ คนทัตย์ สรรพสามิตจังหวัดสระแก้ว) มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ป้องกันโรค COVID-19 ให้สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว (โดยมี พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว เป็นตัวแทนรับมอบ) โดยผ่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (ท่านวิทยา มากปาน)

 

รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy AWARD 2019

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด(มหาชน) ได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2019 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้มี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

 

รับรางวัล PMIA: PRIME MINISTER’S INDUSTRY AWARD 2019

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัล The Prime Minister’s Industry Award 2019 ประเภทการจัดการพลังงาน

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ (16 กันยายน 2562)

 

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัล Winner Cogeneration Category (Combined Heat and Power Generation in the Sugar Factory)

ในโอกาส การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 37 โดยมี ท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย (4 กันยายน 2562)

 

ถวายพระพร

รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสุขกาญจน์ วัธนเวคิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มน้ำตาลและอ้อยตะวันออก ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สำนักงานใหญ่อาคารเกียรตินาคิน และ โรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จังหวัดสระแก้ว

 

ร่วมพัฒนา

ด้านเกษตร และชาวไร่

ส่งเสริมชาวไร่ให้มีการปลูกอ้อยแบบยั่งยืน ด้วยการวิจัยพัฒนาอ้อยพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

ให้คำแนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกอ้อย การป้องกันและการแก้ไขปัญหาโรคและแมลงระบาดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และได้ปริมาณผลผลิตต่อไร่สูง

ส่งเสริมและสนับสนุนชาวไร่ ด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่ได้มีพื้นที่ทำกินและเครื่องมือทางการเกษตรเป็นของตนเอง

 

เพิ่มประสิทธิภาพด้วย

การใช้เครื่องจักร และเทคโนโลยีทันสมัย

เป็นโรงงานที่ผลิตน้ำตาลทรายในระดับต้นๆ ของประเทศ ที่ริเริ่มการนำระบบอัตโนมัติ (Distributed Control System : DCS) มาใช้ในการควบคุม ซึ่งดังจะเห็นได้จาก ประสิทธิภาพการผลิตที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ และในปีนี้ได้ลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 600 ล้านบาท เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตจาก 18,000 ตันอ้อย/วัน เป็น 21,000-21,500 ตันอ้อย/วัน

 

เอาใจใส่ดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อม ZERO WASTE

ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การใช้พลังงาน รวมถึงการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม (ZERO WASTE) ซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาล ในประเทศ เพียงไม่กี่แห่งที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม