รางวัลThailand Energy Awards 2020 & ASEAN Energy Awards 2020

20 ธันวาคม 2564

คณะผู้บริหาร นำโดยคุณพนิดา เทพกาญจนา, คุณกิตติศักดิ์ วัธนเวคิน, คุณปริวัฒก์ กาญจนธนา และ ดร.ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล

เป็นตัวแทน บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด และ บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จำกัด

เข้ารับรางวัล Thailand Energy Awards 2020 & ASEAN Energy Awards 2020 โดยเป็นรางวัลที่ได้รับประจำปี 2020 และผู้จัดงานได้เลื่อนมาทำพิธีมอบรางวัลในปี 2021 นี้แทน

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

งานนี้จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน

ณ ไบเทค บางนา

 

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Industry: GI4)

29 พฤศจิกายน 2564

คุณกิตติศักดิ์ วัธนเวคิน (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและกรรมการบริหาร) และคุณอภิชาติ รจนพิสิษฐ (กรรมการบริหาร) ของบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จำกัด

เป็นตัวแทนบริษัท เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Industry: GI4) โดยเป็นสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว : Green Culture)

โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์
โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเว็นชั่นเซ็นตอร์ แจ้งวัฒนะ

 

ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 19 พ.ศ. 2564

24 ธันวาคม 2564

คุณนิสา เอมมาโนชญ์ (ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการบริหาร) ของบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)

เป็นตัวแทนบริษัท เข้ารับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ณ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย กรุงเทพฯ

โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้ทำพิธีมอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

งานนี้จัดโดยหอการค้าไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 (พ.ศ. 2564)

 

รางวัล ASEAN ENERGY AWARDS 2020

สุดยอดรางวัลด้านพลังงานอาเซียนระดับสากล

19 พฤศจิกายน 2563

มอบรางวัล ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย

รางวัลชนะเลิศ

  1. โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมจากชานอ้อย เพิ่มมูลค่า by-product จากโรงงานน้ำตาล บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด
  2. โครงการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลจากโรงงานน้ำตาล บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จำกัด
 

รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2563 และรางวัลบริษัทน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

10 สิงหาคม 2563

นำโดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) และนายประกอบ คณูวัฒนา (กรรมการบริหารและ ผอ. โรงงานฯ) เข้าร่วมงานรับมอบรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2563 และรางวัลบริษัทน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ทั้งนี้โรงงานน้ำตาลของบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1

รางวัลนี้จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

 

การมอบเจลแอลกฮอล์

24 มีนาคม 2563

ตัวแทนคณะทำงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อเร่งส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้แก่ส่วนงานราชการ ชาวไร่อ้อย และประชาชน

 

ส่งมอบเจลให้กับสาธารณสุข

23 มีนาคม 2563

กลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับกรมสรรพสามิต (ท่านสุดใจ คนทัตย์ สรรพสามิตจังหวัดสระแก้ว) มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ป้องกันโรค COVID-19 ให้สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว (โดยมี พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว เป็นตัวแทนรับมอบ) โดยผ่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (ท่านวิทยา มากปาน)

 

รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy AWARD 2019

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด(มหาชน) ได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2019 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้มี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

 

รับรางวัล PMIA: PRIME MINISTER’S INDUSTRY AWARD 2019

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัล The Prime Minister’s Industry Award 2019 ประเภทการจัดการพลังงาน

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ (16 กันยายน 2562)

 

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัล Winner Cogeneration Category (Combined Heat and Power Generation in the Sugar Factory)

ในโอกาส การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 37 โดยมี ท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย (4 กันยายน 2562)

 

ถวายพระพร

รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสุขกาญจน์ วัธนเวคิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มน้ำตาลและอ้อยตะวันออก ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สำนักงานใหญ่อาคารเกียรตินาคิน และ โรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จังหวัดสระแก้ว