ที่อยู่บริษัท

ติดต่อเรา

1. ฝ่ายบุคคล sugar.hr@esgroup.co.th

2. ฝ่ายขาย sugar.sale@esgroup.co.th

3. เลขานุการบริษัท plc.secretary@esgroup.co.th

ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 78 อาคารเกียรตินาคิน ซอยเจริญกรุง 30 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-237-3050
โทรสาร 02-234-5990
ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 279 หมู่ที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 037-261-510
โทรสาร 037-261-510
ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 1573 หมูที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27520
โทรศัพท์ 037-261-510
โทรสาร 037-261-510