กิจกรรมบริษัท

รางวัล ASEAN Energy Awards 2020

19 พฤศจิกายน 2563

อ่านต่อ
รางวัล ASEAN Energy Awards 2020

19 พฤศจิกายน 2563

อ่านต่อ
รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2563 และรางวัลบริษัทน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

10 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ
กลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) เร่งส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อทำประโยชน์ให้กับส่วนงานราชการ ชาวไร่อ้อย และประชาชนทั่วไป

24 มีนาคม 2563

อ่านต่อ
กลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับกรมสรรพสามิต ส่งมอบแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อให้แก่สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

23 มีนาคม 2563

อ่านต่อ
พิธีทำบุญลำเลียงอ้อยมงคลเป็นปฐมฤกษ์ ประจำปีการผลิต 2562/63

26 พฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ
งานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน

09 พฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ
รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy AWARD 2019

18 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ