กิจกรรมบริษัท

พิธีทำบุญลำเลียงอ้อยมงคลเป็นปฐมฤกษ์ ประจำปีการผลิต 2562/63

26 พฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ
งานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน

09 พฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ
รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy AWARD 2019

18 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ
รางวัล PMIA : The Prime Minister's Industry Award 2019 ประเภทการจัดการพลังงาน

16 กันยายน 2562

อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Award 2019 [Winner Co-generation Category (Combined Heat and Power Generation in the Sugar Factory)]

04 กันยายน 2562

อ่านต่อ
รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี 2562 และรางวัลบริษัทน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

08 สิงหาคม 2562

อ่านต่อ
ถวายพระพร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

14 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ
ถวายพระพร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

14 พฤษภาคม 2562

อ่านต่อ