กิจกรรมบริษัท

รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น

24 ธันวาคม 2564

อ่านต่อ
รางวัล Thailand Energy Awards 2020 & ASEAN Energy Awards 2020

20 ธันวาคม 2564

อ่านต่อ
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Industry: GI4)

29 พฤศจิกายน 2564

อ่านต่อ
รางวัล ASEAN Energy Awards 2020 (ESC ร่วมกับ ES Energy)

19 พฤศจิกายน 2563

อ่านต่อ
รางวัล ASEAN Energy Awards 2020 (ESC ร่วมกับ ES Power)

19 พฤศจิกายน 2563

อ่านต่อ
รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2563 และรางวัลบริษัทน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

10 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ
กลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) เร่งส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อทำประโยชน์ให้กับส่วนงานราชการ ชาวไร่อ้อย และประชาชนทั่วไป

24 มีนาคม 2563

อ่านต่อ
กลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับกรมสรรพสามิต ส่งมอบแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อให้แก่สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

23 มีนาคม 2563

อ่านต่อ