กิจกรรมบริษัท

   
19 พฤศจิกายน 2563
รางวัล ASEAN Energy Awards 2020

19 พฤศจิกายน 2563 ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวด Thailand Energy Awards 2020 ด้านพลังงานทดแทนและด้านอนุรักษ์พลังงานเป็นผู้แทนประเทศไทย เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับอาเซียน

โดย บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมจากชานอ้อย เพิ่มมูลค่า by-product

ซึ่งถือได้ว่ารางวัลนี้ เป็น สุดยอดรางวัลด้านพลังงานอาเซียนระดับสากล และมีการจัดพิธีมอบบรางวัล เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2563 ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย