กิจกรรมบริษัท

   
23 มีนาคม 2563
กลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับกรมสรรพสามิต ส่งมอบแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อให้แก่สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท อีเอส เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับกรมสรรพสามิต (ท่านสุดใจ คนทัตย์ สรรพสามิตจังหวัดสระแก้ว)

มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ป้องกันโรค COVID-19 ให้สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว (โดยมี พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว เป็นตัวแทนรับมอบ)

โดยผ่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (ท่านวิทยา มากปาน)