กิจกรรมบริษัท

   
24 มีนาคม 2563
กลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) เร่งส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อทำประโยชน์ให้กับส่วนงานราชการ ชาวไร่อ้อย และประชาชนทั่วไป

ตัวแทนคณะทำงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อเร่งส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้แก่ส่วนงานราชการ ชาวไร่อ้อย และประชาชน