กิจกรรมบริษัท

   
26 พฤศจิกายน 2562
พิธีทำบุญลำเลียงอ้อยมงคลเป็นปฐมฤกษ์ ประจำปีการผลิต 2562/63

เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2562 บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีพิธีทำบุญลำเลียงอ้อยมงคลเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ ประจำปีการผลิต 2562/63

โดยพิธีฯ ได้จัดขึ้นทั้งโรงงานอำเภอวัฒนานคร และโรงงานอำเภอวังสมบูรณ์ (สาขาใหม่ที่เพิ่งมีการเปิดหีบอ้อยในปีการผลิต 2561/62 ที่ผ่านมาเป็นปีแรก)

ในการนี้มีนางจรรย์สมร วัธนเวคิน ประธานกลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในพิธี

ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมมอบพันธุ์ไม้และพันธุ์ปลา และกิจกรรมปลุกป่า เพื่อเป็นการสร้างธรรมชาติให้แก่ชุมชนอีกด้วย