กิจกรรมบริษัท

   
09 พฤศจิกายน 2562
งานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา และ กลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.

โดยมีนางจรรย์สมร วัธนเวคิน ประธานกลุ่มบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในพิธี