กิจกรรมบริษัท

   
16 กันยายน 2562
รางวัล PMIA : The Prime Minister's Industry Award 2019 ประเภทการจัดการพลังงาน

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัล The Prime Minister’s Industry Award 2019 ประเภทการจัดการพลังงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ (16 กันยายน 2562)