กิจกรรมบริษัท

   
08 สิงหาคม 2562
รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี 2562 และรางวัลบริษัทน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

8 สิงหาคม 2562 คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุขกาญจน์ วัธนเวคิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นรับมอบรางวัลบริษัทน้ำตาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

และมีนายประกอบ คณูวัฒนา กรรมการบริหารและ ผอ. โรงงานฯ เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งโรงงานน้ำตาลของบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1

รางวัลนี้จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม